دمنده یا برگ روب چیست و چه انواعی دارد؟

دمنده یا برگ روب چیست و چه انواعی دارد؟

دمنده چیست؟ دمنده، بلوور، برگ‌ روب یا خزان‌ روب همگی در مجموع اسم‌های مختلف یک ابزار است. ابزاری که با ایجاد یک جریان هوا برای تمیز کردن برگ، خاک و دیگر خرده ریزه‌ها از روی زمین یا هر چیز دیگری استفاده می‌شود. دمنده‌ یک ابزار بسیار کاربردی است، شاید در ایران کم‌تر شناخته شده و…