خار جمع کن و خار باز کن چه کاربردی دارند؟

خار جمع کن و خار باز کن چه کاربردی دارند؟

ابزار دستی, ابزار غیربرقی
خار جمع کن و خار باز کن نوعی از انبر هستند که برای جایگذاری خارهای فنری در وسایل مختلف یا خارج کردن این خارها استفاده میشود. حلقه‌های فنری در حالت کلی دو مدل داخلی و خارجی دارند، یعنی ممکن است داخل قطعه‌ای یا دور آن قرار بگیرند. [caption id="attachment_385" align="aligncenter" width="615"] تصویر سمت چپ خار بیرونی به همراه خار باز کن و سمت راست خار داخلی به همراه خار جمع کن[/caption]   نوک این خار باز کن‌ها و خار جمع کن‌ها برای اینکه بتوانند به راحتی این خارها را باز و بسته بکنند، دقیقا به شکل سوراخهای خار طراحی شده اند. بعد از قرار دادن نوک این ابزار داخل خار مورد نظر، با فشار دادن دستگیره خار را در جای خود قرار میدهند یا از جای خود خارج میکنند. برای…
Read More